top of page

2010 - present

2010 - present

Sra. Beatriz Ripol

Secretaria-Interventora 

 

T: 699 291 008

 

beatrizripol@emdbellaterra.cat

 

EMD Bellaterra 2012

Secretaris Interventors

Tècnics

Juristes

Sr. Miguel Borrego

Advocat

 

T: 676 477 290

mborrego@icab.es

 

EMD Bellaterra 2012

Sr. Antoni Palomo

Arquitecte 

 

T: 625 218 523

apalomo@coac.net

 

EMD Bellaterra 2011

Sr. J. Antonio Jimenez

Advocat

 

T: 609 107 292

jimenezbuendia@icab.es

 

EMD Bellaterra 2010

Sr. Carles Aluju

Periodista

 

T: 676 754 893

carles@carlesaluju.cat

 

EMD Bellaterra 2011

Sra. Marta Martorell

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració

 

T: 605 060 326

info@civis.cat

 

Assessora de diverses EMDs

bottom of page