top of page
Estatuts de l'Agrupació d'EMD de Catalunya
Junta directiva de l'Agrupació d'EMD de Catalunya

ELS ESTATUTS

Assemblea de l'Agrupació d'EMD de Catalunya

L'ASSEMBLEA

L'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya

LA JUNTA DIRECTIVA

EL PRESIDENT

Josep Puig, president de l'Agrupació d'EMD de Catalunya
bottom of page