top of page

L'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya

Estatuts de l'Agrupació d'EMD de Catalunya

ELS ESTATUTS

Junta directiva de l'Agrupació d'EMD de Catalunya

LA JUNTA DIRECTIVA

EL PRESIDENT

Josep Puig, president de l'Agrupació d'EMD de Catalunya
Assemblea de l'Agrupació d'EMD de Catalunya

L'ASSEMBLEA

bottom of page