top of page

​

Poble situat a 1008 m. Ainet prové d’ASNET, que vol dir que s’hi criaven molts ases.

Té dos nuclis: l’antic, adossat al terreny rocós i esglaonat de dalt cap avall, en dos carrers paral·lels entre ells i amb la roca i la carretera; i el modern, entre la carretera i el riu format per disset cases adossades anomenat Habitatges Santana, i que es construí per evitar el perill que suposava al nucli antic el risc de caiguda de grans rocs del vessant de la muntanya.

Al poble antic destaquen diverses cases d’elevat valor cultural.

A poca distància del poble n’hi havia hagut una de les Fargues de la Vall Ferrera, la coneguda com a Farga Vella, la primera que va construir la família Castellarnau i que havia donat feina a molta gent del poble. La riuada de 1937 s’endugué el que quedava de la Farga.

EMD Ainet de Besan

 

​President: Manel Pérez i Cantalosella

T. 973 62 44 05

E-mail: ajuntament@alins.ddl.net

Web: www.alins.ddl.net  /  www.vallferreratourist.com/   Adreça: Casa de la Vila, s/n
Codi postal i localitat: 25573 Ainet de Besan
Comarca: Pallars Sobirà

Ens del què depèn: Ajuntament d’Alins


Població: 40 habitants
CIF:P7501703H

 

bottom of page